ไม่มีใบขับขี่เกิดอุบัติเหตุประกันรถคุ้มครองหรือไม่

บางคนเพิ่งซื้อรถ และอยู่ระหว่างรอสอบเพื่อทำใบขับขี่รถยนต์ แต่ระหว่างนั้นดันเกิดอุบัติเหตุก่อน คำถามคือ ไม่มีใบขับขี่ ประกันรถคุ้มครองหรือไม่ กรณีไม่มีใบขับขี่และไปขับรถชนคนอื่น บริษัทประกันจะมีการแยกพิจารณาความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายถูก
หากเลือกทำประกันรถยนต์ประเภท 1 , 2+ , 3+ บริษัทประกันจะรับผิดชอบในส่วนค่าซ่อมรถของผู้ขับขี่ อีกทั้งจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดแทน

2. ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายผิด จะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นฝ่ายผิด และสาเหตุไม่มีใบขับขี่เพราะอะไร เพื่อรับไว้พิจารณา ดังนี้

  • ไม่มีใบขับขี่หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุก ๆ กรณี แต่จะชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์นั้น ๆ
  • กรณีที่มีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกมาด้วย จะต้องมีการคัดสำเนาเพื่อยืนยัน ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี
  • กรณีพกใบขับขี่แต่ใบขับขี่หมดอายุ ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี
  • กรณีใบขับขี่ถูกยึด จะต้องทำการคัดสำเนามาเพื่อยืนยัน ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี

ใบขับขี่ถือว่าเป็นใบอนุญาตสามารถขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงจำเป็นที่ต้องพกติดตัวในเวลาขับรถเดินทางไปไหนมาไหน เพราะเราไม่ทราบว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น และยังช่วยให้ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยที่ได้เลือกทำไว้อีกด้วยนั่นเอง