Tag Archives: เจตนาไม่หลบรถพยาบาล

ไม่หลบรถพยาบาล ระวังเจอข้อหาฆ่าผู้อื่น

ไม่หลบรถพยาบาล หลายคนคงเคยตกอยู่ในสภาวะขับรถอยู่บนถนนแล [...] [...]