Tag Archives: อุบัติเหตุชนท้าย

ควรขับรถห่างระยะจากคันหน้าเท่าใดจึงจะปลอดภัย

อุบัติเหตุชนท้ายกันของรถยนต์มักเกิดขึ้นเพราะการขับขี่ชิ [...] [...]