Tag Archives: ออกรถใหม่

ผู้ค้ำประกัน VS ผู้กู้ร่วม จะออกรถใหม่ต้องรู้ไว้

จะต้องได้ยินคำว่า ผู้กู้ร่วม และ ผู้ค้ำประกัน ซึ่งหลักฐ [...] [...]