Tag Archives: ลบโลโก้ฟิล์มกรองแสง

ลบโลโก้ฟิล์มกรองแสง แบบง่ายๆด้วยตัวเอง

ซึ่งบางครั้งโลโก้ที่ว่านี้อาจอยู่ในตำแหน่งที่บดบังทัศนว [...] [...]