Tag Archives: จอดรถขวางหน้าบ้าน

กฎหมายที่จอดรถ จอดรถกีดขวางทางเข้า-ออก

กฎหมายที่จอดรถ กรณีจอดรถขวางหน้าบ้านผู้อื่น เพราะบริเวณ [...] [...]