Tag Archives: ข้ามทางม้าลาย

ข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัย

ถึงแม้จะมีทางม้าลายไว้ให้คนได้ข้ามถนนกัน แต่ก็ยังมีคนจำ [...] [...]