Tag Archives: ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์2565

ขับรถขึ้นทางลาดชัน เครื่องยนต์ดับควรทำอย่างไร?

การขับรถขึ้นทางลาดชัน เช่น ภูเขา เนินสูงและสะพาน ควรศึก [...] [...]