Tag Archives: ขับรถขึ้นทางลาดชัน

ขับรถขึ้นทางลาดชัน เครื่องยนต์ดับควรทำอย่างไร?

การขับรถขึ้นทางลาดชัน เช่น ภูเขา เนินสูงและสะพาน ควรศึก [...] [...]