ขั้นตอนการทำใบขับขี่ รถยนต์/รถจักรยานยนต์

จองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ

 • จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 02-271-8888 ต่อ 4201-4 หรือโทร 1584
 • สำหรับ ผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 08.00 เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม จากนั้น จึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

อบรม

 • อบรม (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง)
 • ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)

ทดสอบขับรถ

 • การทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้
 1. การขับรถเดินหน้าและหยุดระเทียบทางเท้า
 2. การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 3. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
 4. การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
 5. การกลับรถ
 6. การขับรถเดินห้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
 7. การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • การทดสอบขับรถจักรยานยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้
 1. การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 2. การขับรถทางตัวบนทางแคบ
 3. การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด
 4. การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
 5. การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ชำระค่าธรรมเนียม

 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต
 • จ่ายใบขับขี่

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง