วิธีจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์ ผ่าน Application DLT SMART QUEUE บนมือถือ

1. ค้นหาชื่อ Application DLT SMART QUEUE

ระบบ ios บน App Store
ระบบ android บน Google Play Storeplay store

จากนั้นกดติดตั้ง

2. เปิด Application DLT SMART QUEUE จองคิวใบขับขี่

เลือกไปที่เมนูกรอกประวัติ เพียงใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกประวัติและจองที่นั่งฝึกอมรม โดยจะต้องกรอกประวัติให้ครบถ้วน

3. ทำการลงทะเบียน DLT SMART QUEUE จองคิวใบขับขี่

เมื่อทำการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลเรียบร้อย จะมีการแสดงข้อมูลการจองที่นั่งอบรม จากนั้นให้เลือกหลักสูตร / จังหวัด /และสำนักกรมการขนส่งจังหวัด ที่ต้องการบอกวัตถุประสงค์ หลังจากนั้นเลือกเดือน และปีที่ต้องการ

 

4. ยืนยันการจอง

เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้งหมดแล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการจอง

 

5. ควรทำการ SAVE ข้อมูลหน้ายืนยันการจองนี้

ควรทำการ SAVE ข้อมูลหน้ายืนยันการจองนี้ แล้วพิมพ์เป็นเอกสาร เป็นหลักฐานในการยืนยันการจองคิวขอใบอนุญาตขับขี่