วิธี จองคิวสอบใบขับขี่ ผ่าน Application Dlt Smart Queue บนมือถือ

1. ค้นหาชื่อ Application Dlt Smart Queue

ระบบ ios บน App Store ระบบ android บน Google Play Storeplay store

จากนั้นกดติดตั้ง

2. เปิด Application Dlt Smart Queue จองคิวสอบใบขับขี่

เลือกไปที่เมนูกรอกประวัติ เพียงใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกประวัติและจองที่นั่งฝึกอมรม โดยจะต้องกรอกประวัติให้ครบถ้วน

3. ทำการลงทะเบียน DLT SMART QUEUE จองคิวสอบใบขับขี่

เมื่อทำการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลเรียบร้อย จะมีการแสดงข้อมูลการจองที่นั่งอบรม จากนั้นให้เลือกหลักสูตร / จังหวัด /และสำนักกรมการขนส่งจังหวัด ที่ต้องการบอกวัตถุประสงค์ หลังจากนั้นเลือกเดือน และปีที่ต้องการ จองคิวสอบใบขับขี่

4. ยืนยันการจอง

เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้งหมดแล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการ จองคิวสอบใบขับขี่

5. ควรทำการ SAVE ข้อมูลหน้ายืนยันการจองนี้

ควรทำการ SAVE ข้อมูลหน้ายืนยันการจองนี้ แล้วพิมพ์เป็นเอกสาร เป็นหลักฐานในการยืนยันการจองคิวขอใบอนุญาตขับขี่

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน DLT QR LICENCE APPLICATION ( ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ )

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ)