ABOUT

TDl

ก่อตั้งขึ้นปลายปี2563 เป็น Website เกี่ยวกับแบบทดสอบใบขับขี่ ผมเชื่อว่าทุกคนที่จะตั้งใจไปสอบใบขับขี่ ไม่อยากสอบไม่ผ่านเพราะถ้าไม่ผ่านแล้วมันเสียเวลาเอามากๆ ผมเลยคิดว่าอยากจะทำ Website นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อหรือตัวอย่างแนวข้อสอบให้ทุกคนทบทวนก่อนไปลงสนามจริง Website นี้มีอะไรที่โดดเด่น..

  • สามารถทำแบบทดสอบของแต่ละหมวดหรือจะทำแบบทดสอบแบบร่วมทุกหมวด หลังทำข้อสอบเสร็จมีการประเมินผลว่าสอบผ่านหรือไม่ คิดเป็น%ของข้อสอบที่ได้กำหนดไว้ก็คือ 90% ของข้อสอบ
  • มีรูปภาพเครื่องหมายจราจรให้ศึกษา
  • สามารถอ่านข้อสอบในรูปแบบไฟล์ Pdf ได้อีกด้วย 
  • ยังมีอะไรอีกมากมายให้ค้นหา  

สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ทุกคน สอบผ่าน ทุกคนครับ