แร็คหลังคา

แร็คหลังคารถยนต์ เป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราสามารถขนสัมภาระได้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไกล ซึ่งรถยนต์บางรุ่นมีการติดตั้งจากโรงงาน แต่ส่วนใหญ่ไม่มีมาให้ ต้องติดเพิ่ม แร็คหลังคารถยนต์ มีประโยชน์อย่างไร

  • ติดแร็คต้องเลือกโครงสร้างของแร็คหลายรุ่นทำด้วยอลูมิเนียม เหล็ก หรือพลาสติกที่แข็งแรงมากน้อยแตกต่างกันไป ต้องเลือกวัสดุของแร็คให้แข็งแรงพอจะรับน้ำหนักสิ่งของ หรือสัมภาระที่จะบรรทุก อีกทั้งต้องคำนึงถึงความสูงที่เพิ่มขึ้นจากความสูงเดิมของตัวรถด้วย
  • มีตาข่ายหรือผ้าคลุมครอบสัมภาระเมื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแร็คที่ยึดติดกับตัวรถอย่างแน่นหนาแล้ว ต้องมีตาข่าย หรือผ้าคลุมครอบสิ่งของ พร้อมจัดเก็บสัมภาระบนหลังคาให้เป็นระเบียบ ไม่วางซ้อนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการร่วงหล่น หรือหากจะเก็บสิ่งของที่ชิ้นไม่ใหญ่มาก ให้ใช้กล่องที่ได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ซึ่งปลอดภัย และกันน้ำได้
  • กระจายน้ำหนัก ยึดให้แน่นกระจายน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยเท่า ๆ กันบนราวบรรทุกสัมภาระ โดยวางสัมภาระชิ้นที่หนักไว้ล่างสุด พร้อมกับรัดสัมภาระให้แน่นด้วยสายรัด และตรวจสอบให้มั่นใจว่าสัมภาระยึดแน่นดีแล้ว จากนั้นหมั่นจอดรถตรวจสอบเป็นระยะ ว่าสัมภาระไม่ได้เคลื่อนที่ หรือสูญหายระหว่างทาง
  • ขับให้ช้า เพิ่มความระมัดระวังขับรถให้นุ่มนวล หลีกเลี่ยงการเร่งอย่างรวดเร็ว การเบรกรุนแรง และการเข้าโค้งฉับพลัน เนื่องจากจุดศูนย์ถ่วงและลักษณะการขับขี่ของรถจะเปลี่ยนไป เมื่อมีการบรรทุกสัมภาระบนหลังคา หากขับเร็วจะทำให้เกิดแรงลมปะทะ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมรถ

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรบรรทุกสัมภาระเกินน้ำหนักที่รถยนต์สามารถรับไหว ถ้ารู้สึกว่ากำลังบรรทุกเกินพิกัด ควรหาวิธีลดสัมภาระ จำไว้ว่าความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง