แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ อาการเสื่อมสภาพ เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทั้งจากสภาพอากาศ อุณหภูมิ  ความผิดปกติของระบบชาร์จไฟ ทำให้ผู้ขับรถหลายคนประสบปัญหา รถสตาร์ทไม่ติด แต่เรื่องแบบนี้ รู้ก่อนป้องกันได้ เพียงสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้

  • เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก เพราะการสตาร์ทรถยนต์นั้นใช้ไฟจากแบตเตอรี่มากที่สุด หากเครื่องยนต์มีการหมุนช้าลงและสตาร์ทติดได้ยาก สาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่แบตเตอรี่เริ่มเก็บประจุไฟไม่อยู่ และจ่ายไฟได้น้อยลง
  • ไฟหน้าสว่างน้อยลง ขณะขับรถในเวลากลางคืนแล้วต้องเปิดไฟหน้า ให้ลองสังเกตความสว่างของแสงไฟ หากลดลงไม่สว่างเหมือนก่อน ก็สันนิษฐานได้ว่า แบตเตอรี่รถยนต์ กำลังมีปัญหา
  • ความดังของแตรลดลง เช่นเดียวกับการสังเกตความสว่างของไฟหน้า หากไม่ดังเหมือนเดิม ก็ควรนำรถเข้าตรวจสอบ
  • ระยะเวลาใช้งาน แบตเตอรี่รถยนต์ หากใช้งานเกิน 1 ปีครึ่ง อาจถึงเวลาที่ต้องนำรถเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่แล้ว

ผู้ขับรถควร สังเกต ฟัง อาการเตือนหรือสิ่งผิดปกติของรถ เมื่อพบความผิดปกติให้รีบตรวจเช็กและซ่อมแซมโดยเร็ว ป้องกันความเสียหายลุกลามไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุตามมาได้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เลือกซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์

วิธีดูตาแมวบน แบตเตอรี่รถยนต์

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย การบํารุงรักษารถ