แตรรถยนต์

การใช้สัญญาณ แตรรถยนต์  เพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายของการเตือนจากเพื่อนร่วมถนนของเรา

1. เสียงแบบสั้นต่อเนื่องหลายครั้ง คือ การทักทาย

2. เสียงแบบสั้น คือ สัญญาณเตือนให้ระวัง มักจะใช้ในกรณีที่ถอยหลังกลับรถ หรืออื่น ๆ เช่น รถไหลบนเนินแจ้งให้คันหน้าทราบ

3. เสียงดังยาว คือ สัญญาณเสียงที่ไม่ควรใช้ แต่อาจจะพบได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งรีบ หรืออันตราย แต่เลี่ยงการใช้จะดีกว่า เพราะส่วนใหญ่เสียงนี้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้

เสียงแตรในบางกรณีอาจทำให้เรารู้สึกรำคาญ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ขับขี่คนอื่นอาจจะกำลังส่งสัญญาณเตือนเพื่อช่วยเราอยู่ก็ได้ ขอให้ขับรถรักษากฎจราจร เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทาง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

จริงหรือไม่…เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

กฎหมายที่จอดรถ จอดรถกีดขวางทางเข้า-ออก

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย มารยาทและจิตสํานึก