เลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ (Car Battery) มีหน้าที่ส่งกระแสไฟที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์สตาร์ท เพื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติด เมื่อเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้ว แบตเตอรี่ก็หมดหน้าที่ จากนั้นในเครื่องยนต์จะมีไดชาร์จซึ่งมีหน้าที่ชาร์จกระแสไฟกลับเข้าไปยังแบตเตอรี่จนเต็มเรียบร้อยแล้ว จะมีอุปกรณ์ตัดไฟในรถยนต์เรียกว่า คัทเอาท์ ทำหน้าที่ตัดการชาร์จไฟ ไม่ให้กระแสไฟถูกชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่มากหรือน้อยเกินไป เนื่องจากถ้าแบตเตอรี่ได้รับไฟมากหรือน้อยเกินไปแล้ว จะทำให้แบตเตอรี่นั้นเกิดการเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร

สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบตามลักษณะ คือ แบตเตอรี่แบบต้องเติมน้ำกลั่น และแบตเตอรี่แบบพร้อมใช้ ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้ ก็จะมีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป เอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับแบตเตอรี่ทั้ง 2 แบบ กันให้มากขึ้น

แบตเตอรี่แบบเติมน้ำ (Conventional Battery) เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องทำการเติมกรดเจือจาง แล้วทำการชาร์จไฟก่อนนำไปใช้งาน และผู้ใช้ควรหมั่นตรวจดูระดับของน้ำให้อยู่ที่ขีดบนเท่านั้น หากน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ให้เติมน้ำกลั่นเท่านั้นให้จนระดับของเหลวภายใน อยู่ที่ขีดบนของแบตเตอรี่ โดยควรหมั่นตรวจดูอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แบตเตอรี่พร้อมใช้ (Maintenance Free Battery) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

แบตเตอรี่ไฮบริด คือ แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ทันที แต่ยังคงต้องคอยดูแลระดับน้ำในแบตเตอรี่ ไม่ให้ต่ำกว่าระดับเช่นเดียวกับแบตเตอรี่แบบน้ำ
แบตเตอรี่ SMF หมายถึง แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ทันที และไม่ต้องดูแลตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เลย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานเบื้องต้นได้จากการดูที่ตาแมว (Cat eye) เท่านั้น

การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่อย่างใด ทุกท่านสามารถดูแลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา โดยมีสิ่งที่ควรทำดังนี้

  • ตรวจดูระดับน้ำในแบตเตอรี่ ให้อยู่ที่ขีดที่กำหนดไว้เสมอ หากระดับน้ำในระบบพร่องไป ให้เติมน้ำกลั่นในทันที ให้อยู่ที่ขีดบน Upper Level
  • ควรทำการตรวจเช็คอย่างน้อย อาทิตย์ละครั้ง
  • ตรวจดูที่ตาแมว จะอยู่บนฝาของแบตเตอรี่ สังเกตดูโดยว่า ถ้าแบตเตอรี่ยังึคงสถานะการทำงานปกติ ตาแมวต้องแสดงเป็นสีเขียว หากเป็นสีอื่นควรนำรถไปปรึกษาช่างทันที

ข้อแนะนำในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ การเลือกแบตเตอรี่ทุกครั้ง ควรใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเท่าเดิม และมีแอมป์เท่าเดิม เนื่องจากขนาดและแอมป์ที่ใช้อยู่เดิมนั้น เหมาะสมกับรถยนต์แล้ว โดยวิศวกรจากโรงงานผลิตรถยนต์ได้กำหนดให้แบตเตอรี่ เหมาะสมกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในรถยนต์แต่ละรุ่นไว้เรียบร้อยแล้ว หากต้องการเพิ่มขนาดและแอมป์แบตเตอรี่ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด