ข้อสอบใบขับขี่2565

อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยส่วนมากมักมีสาเหตุมาจากผู้ขับรถมีอาการเมาแล้วขับ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยไปจนกระทั่งเมาไม่ได้สติ เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการกดประสาท ทำให้สติสัมปชัญญะในการตัดสินใจลดน้อยลง ในทางกฎหมายมีการจำกัดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่ากำหนด (ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเท่ากับการดื่มแอลกอฮอล์เพียง 2 กระป๋อง) ผู้ขับขี่ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

บทลงโทษสำหรับกรณีเมาแล้วขับ คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ำ 10,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต จนถึงการยึดรถที่ใช้ไม่เกิน 7 วัน

การดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะดื่มมากหรือดื่มน้อย ก็ไม่ควรขับรถ เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน ทางที่ดีที่สุดก็คือควรใช้ทางเลือกอื่นในการเดินทางกลับบ้านแทน อาทิ ใช้บริการรถแท็กซี่, ใช้บริการขนส่งสาธารณะ, ให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับรถไปส่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงป้องกันการโดนจับและปรับ