เคลมประกันกระจกรถยนต์

ผู้เอาประกันสามารถแจ้งประกันเพื่อเคลมรอยกระจกแตกร้าวจากเศษหินได้ทันที ตามเงื่อนไขของ คปภ. โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก เพียงแต่ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งสาเหตุที่มาของความเสียหายได้อย่างชัดเจน เช่น วันเวลาเกิดเหตุ สถานที่ และรูปถ่ายคู่กรณี (ถ้ามี) แต่อาจจะเสียประวัติเล็กน้อย ส่วนประกันชั้นอื่น ๆ จะไม่รับเคลมในกรณีนี้

ซึ่งกรณีหินกระเด็นใส่กระจกร้าว สามารถเคลมประกันรถยนต์ได้ หากทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้ เพราะประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อความเสียหายของรถยนต์ แบบไม่มีคู่กรณีด้วย