ห้ามแซงทางซ้าย

ห้ามแซงทางซ้าย เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราจำเป็นต้องแซงซ้าย เนื่องจากมีรถที่ขับช้าขับแช่อยู่ในเลนขวา แม้ว่าการขับรถบนท้องถนนในบ้านเรา การแซงซ้ายเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ แล้วอะไรคือเหตุผลที่ห้ามแซงทางซ้าย

1. การแซงซ้ายจะทำให้เกิดจุดอับสายตา ระยะการมองเห็นทางซ้ายจะลดลง จนมองไม่เห็นรถด้านหน้าทางซ้าย
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก ปี 2522 หมวด 2 มาตรา 45 ระบุไว้ชัดเจนว่า ‘ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงหน้ารถคันอื่นทางด้านซ้าย’ ด้วยเหตุนี้แล้ว การแซงซ้ายนั้นถือว่าผิดกฎหมายเว้นแต่แซงซ้ายได้ในกรณีต่อไปนี้

(1) รถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา

(2) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปการขับรถแซงด้านซ้ายตาม (1) หรือ (2) จะกระทำได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภัยพอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีรถต่อแถวกันยาวและรถติดตามมา

การขับรถนอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายกันแล้ว ควรมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วย เช่น สภาพช่องถนนในช่องเลนซ้ายย่ำแย่มากเมื่อขับไปอาจทำให้ตัวรถเสียหายได้ จึงอาจทำให้ต้องมาขับรถในเลนขวาบ้าง คันที่ขับช้าก็ควรหมั่นดูกระจกหลังว่ามีรถขับตามมาไหม ความเร็วมากกว่าเราหรือไม่ ถ้าช่องซ้ายพอหลบได้ก็ควรหลบไปก่อน โดยใช้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังจะหลบให้