4 สาเหตุที่ทำให้ แบตเตอรี่รถเสื่อม
1. อุณหภูมิในห้องเครื่องสูง
2. รถไม่ค่อยได้ใช้งาน จอดไว้เฉย ๆ
3. เปิดไฟหรือเครื่องเล่นซีดีทิ้งไว้นาน ๆ โดยไม่ติดเครื่อง
4. จอดรถสตาร์ทเครื่องไว้บ่อย ๆ

วิธีการดูแลแบตเตอรี่
1. ทำความสะอาดสายไฟ ทั้งขั้ว + ขั้ว – และแบตเตอรี่ด้วยน้ำอุ่น แล้วเช็ดให้แห้งอยู่เสมอ
2. ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยการทาวาสลินเพื่อป้องกับขี้เกลือ
3. เช็คน้ำกลั่นไม่ให้ขาดหรือแห้ง
4. ตรวจวัดระดับกระแสไฟแบตเตอรี่ประจำ
5. ห้ามสูบบุหรี่ตอนเช็คแบตเตอรี่เป็นอันขาด เพราะอาจเกิดระเบิดได้
อย่าลืมหมั่นตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่กันบ่อย ๆด้วยนะ