การใช้งาน DLT QR LICENCE Application ( ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ )

1. เริ่มต้นการใช้งาน

ทำการดาวน์โหลด Application จาก Apple App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play Store สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Android

2. สามารถเข้าใช้งาน Application ได้ 4 วิธี ดังนี้

1) เข้าสู่ระบบ (ลงทะเบียนแล้ว)
2) ลงทะเบียน (มี QR CODE)
3) ลงทะเบียน (ไม่มีQR CODE)
4) ข้าม , ลงทะเบียนภายหลัง

วันนี้แอดมินขอเลือกเป็นข้อ 2 ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ Application โดยการกดปุ่ม “ลงทะเบียน (มี QR CODE)”

3. ลงทะเบียน (มีQR CODE)

 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ Application โดยการกดปุ่ม “ลงทะเบียน (มี QR CODE)” หลังจากนั้น กรอกข้อมูล เลขประจำตัว ประชาชน/Passport  อีเมล์สำหรับรับรหัส OTP

 2. กดลงทะเบียน

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะส่งรหัส OTP

1. ทาง อีเมล์ และนำรหัสที่ได้ มากรอกที่ Application แล้วเข้าสู่หน้าจอสำหรับการ ตั้งรหัสผ่าน

2. กดตกลง

5. ตั้งรหัสผ่าน

1. กดตกลง ตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเลข 6 หลัก เพื่อใช้เข้าสู่ระบบ

6. ตั้งรหัสผ่าน ซ้ำอีกครั้ง

1. กดตกลง ให้ตั้งรหัสผ่านเหมือนรอบแรกอีกครั้ง

7. เมื่อตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว

1. จะทำการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้

8. ให้ทำการสแกน QR Code

ด้านหลังของใบอนุญาตขับขี่ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

9. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

ให้กดเริ่มใช้งาน จะแสดงหน้าจอสำหรับการเข้าสู่ระบบ

10. เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จ

จะแสดงหน้าจอสำหรับการเข้าสู่ระบบ

11. กรอกรหัสผ่านที่ตั้งไว้

และสามารถ และเข้าใช้งาน Application ได้

12. หน้าหลักของการใช้งาน ประกอบด้วยเมนูหลักทั้งหมด 5 เมนู

1.ข้อมูลใบอนุญาต

2.ข้อมูลส่วนบุคคล

3.แชร์เส้นทางการเดินทาง

4.SOS ขอความช่วยเหลือ

5.ข้อมูลข่าวสาร

แอดมินจะยกตัวอย่าง เมนูที่ 1 ดูข้อมูลใบอนุญาตใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์

13. ข้อมูลใบอนุญาต ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์

1. แสดงภาพเสมือนด้านหน้าและด้านหลังใบอนุญาต
– สามารถแสดงภาพขยายทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบอนุญาต พร้อมกับแสดงภาพ QR CODE แบบขยายได้โดยแตะที่ รูปภาพที่ต้องการขยาย

กรณีที่ผู้ใช้งานมีใบอนุญาตขับรถมากกว่า 1 ใบ จะสามารถเลื่อนสไลด์หน้าจอซ้ายขวา เพื่อดูใบอนุญาตทั้งหมดในครอบครอง และ สามารถกดปุ่ม i เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลใบอนุญาตแต่ละใบได้

รายละเอียด เมนูหลักทั้งหมด 5 เมนู

1. ข้อมูลใบอนุญาต 
แสดงภาพเสมือนด้านหน้าและด้านหลังใบอนุญาต ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงภาพขยายทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบอนุญาต พร้อมกับแสดงภาพ QR CODE แบบขยายได้โดยแตะที่ รูปภาพที่ต้องการขยาย

  • กดปุ่ม i จะแสดงข้อมูลใบอนุญาต และเมื่อกดปุ่มข้อมูลใบอนุญาตจะพบข้อมูลของผู้ถือใบอนุญาต

  • การต่ออายุใบอนุญาต (ถ้ามี)

   – กดปุ่มต่ออายุใบอนุญาต เพื่อดูเอกสารที่ใช้ ขั้นตอนการดำเนินการ และ ค่าใช้จ่าย

  • การเปลี่ยนประเภทหรือชนิดใบอนุญาต (ถ้ามี)

   – กดปุ่มการเปลี่ยนประเภทหรือชนิดใบอนุญาต เพื่อดูเอกสารที่ใช้ ขั้นตอนการดำเนินการ และ ค่าใช้จ่าย

  • การแก้ไขรายการ / ชำรุด / สูญหาย

   – กดปุ่มการแก้ไขรายการ / ชำรุด / สูญหาย เพื่อดูเอกสารที่ใช้ ขั้นตอนการดำเนินการ และ ค่าใช้จ่าย

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

   – กรอกข้อมูลส่วนบุคคล หมู่โลหิต, ประวัติการแพ้ยา, โรคประจำตัว, สถานพยาบาลหลัก

  • ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

   – กรอกข้อมูล ชื่อ และ ความสัมพันธ์ ในการติดต่อฉุกเฉิน

  • สิทธิการรักษาพยาบาล

   – กรอกข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล

  • การบริจาคอวัยวะ

   – กรอกข้อมูลการบริจาคอวัยวะ (ถ้ามี)

  • ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยเหลือยามฉุกเฉิน

   – เลือกที่กล่อง checkbox เพื่อยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยเหลือยามฉุกเฉิน และกดบันทึก

3. แชร์เส้นทางการเดินทาง

  • ช่องกรอกจุดหมายปลายทาง

   – โดยกรอกจุดหมายปลายทางที่กำลังเดินทางไป

  • ปุ่มแชร์เส้นทาง

   – กดปุ่มแชร์เส้นทางการเดินทางไปยังบุคคลที่ท่านต้องการผ่านทางไลน์ หรือ ช่องทางอื่นๆ

  • ปุ่มสิ้นสุดการแชร์

   – กดปุ่มสิ้นสุดการแชร์เมื่อท่านถึงที่หมายหรือต้องการที่จะหยุดแชร์เส้นทางให้กับบุคคลอื่น

4. SOS ขอความช่วยเหลือ

  • ปุ่มโทรออก CALL

   – สามารถดำเนินการโทรออกได้ทันไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ระบุไว้

  • ปุ่ม SMS

   – สามารถกดปุ่ม SMS เพื่อส่งข้อความฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ระบุไว้

5. ข้อมูลข่าวสาร

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

   – ปุ่มข่าวประชาสัมพันธ์จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกรมการขนส่งทางบก

  • ข่าวสาร

   – ปุ่มข่าวสาร จะเป็นข่าวสารจากทางกรมการขนส่งทางบก