ลดฝุ่น

ลดฝุ่น ยานพาหนะบนท้องถนนเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งจากเสียดสีของยางรถกับพื้นถนน ควันจากท่อไอเสีย บริเวณที่มีการจราจรติดขัดมากๆ อากาศบริเวณนั้นจะยิ่งขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเราสามารถปรับพฤติกรรมการใช้รถ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ได้ง่ายๆ ดังนี้

ตรวจสอบสภาพรถ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์อยู่เสมอ โดยเฉพาะรถยนต์เครื่องดีเซล เพื่อไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน ลดฝุ่น

  • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลา
  • หมั่นทำความสะอาดกรองอากาศไม่ให้อุดตัน
  • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่
  • ปรับแต่งหัวฉีดเพื่อให้ฉีดน้ำมันได้เป็นฝอยละอองละเอียด ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์ไม่เกิดควันดำ
  • ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์เพิ่มเติม ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด

ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ การติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรถ ไอเสียที่ปล่อยออกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก ควรดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในเขตชุมชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน พื้นที่มลพิษสูง เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ

ทางเดียวกันไปด้วยกันด้วยรถคันเดียว ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทน หรือถ้าใครไปทางเดียวกันก็นั่งคันเดียวกัน ลดฝุ่น