รถยนต์เปิดเลนพิเศษ

รถติด เป็นปัญหาที่เจอกันอยู่เป็นประจำในช่วงการจราจรคับขัน มีกรณีผู้ขับขี่บางคนขับรถไหล่ทาง หรือเส้นเลนสวนอีกฝั่งที่มีปริมาณรถยนต์ค่อนข้างน้อยเป็นพื้นที่ที่โล่งกว่า เมื่อมีรถคันนึงเปิดนำ ก็มีคนตาม จนสุดท้ายกลายเป็นการสะสมปริมาณรถยนต์บนถนนมากขึ้นจนเกิดความแออัด และทำให้รถที่วิ่งสวนทางไม่สามารถไปได้ กลายสภาพเป็นคอขวด หรือที่เรียกกันว่า “เปิดเลนพิเศษ” ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการติดขัดอย่างหนักแล้ว ยังทำให้รถหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หรือรถพยาบาลไม่สามารถเข้าไปได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

การเปิดเลนพิเศษ เองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพบเห็นได้อยู่บ่อย ๆ ตั้งแต่ถนนในเมือง ไปจนถึงถนนตามต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล ซึ่งการกระทำลักษณะดังกล่าวมีความผิดกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาทิ

  •  มาตรา 33 ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ ยกเว้นในกรณีที่ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร หรือทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร
  • มาตรา 41 ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้

โดยบทลงโทษดังกล่าวจะมีค่าปรับตั้งแต่ 200 บาท และปรับไม่เกิน 500 บาท รวมไปถึงบังคับใช้ควบคู่กับมาตรา 43 (8) ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ข้อหาฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท ร่วมด้วย