แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถบรรทุก 6-10 ล้อ บ.2 ท.2

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567  ได้แก่ หมวด รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถบรรทุก 6-10 ล้อ บ.2 ท.2 (รวม 50 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 120 นาทีทำแบบทดสอบ
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 กฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญา

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 รวมทุกหมวด สุ่ม 50 ข้อ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย