มิติใหม่ประมูลป้ายทะเบียนรถ

ครม. ไฟเขียว “ป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ ใส่ชื่อตัวเองได้” หรือคำที่อยากใส่ เป็นตัวอักษรผสมสระ และวรรณยุกต์ได้ คู่กับหมายเลขทะเบียน รวมไม่เกิน 7 หลัก สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์การขอเลขทะเบียนลักษณะพิเศษ

1. ข้อความมีตัวอักษรไทยมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ได้

2. หมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค ไม่เกิน 4 หลัก

3. หมายเลขต้องอยู่ในกลุ่มเลขสวย 301 หมายเลข

4. รวมหมายเลข / อักษร / สระ ต้องไม่เกิน 7 หลัก

5. การกำหนดชื่อเฉพาะดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต กรณีที่ผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนรถโดยเด็ดขาด

 

ราคาประมูล “ป้ายทะเบียนรถใส่ชื่อ”

เมื่อกรมการขนส่งทางบก เปิดประมูลหมายเลขแบบพิเศษนี้ คาดว่าจะได้รับความนิยมจากประชาชนที่มีความสนใจในป้ายทะเบียนเฉพาะจำนวนมาก เพราะสามารถใส่ชื่อคนได้ด้วย มีราคาเริ่มต้น 1 ล้านบาท/ป้าย รายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชน และนิติบุคคล เสนอคำหรือข้อความ รวมถึงหมายเลขทะเบียนที่ต้องการ ซึ่งต้องอยู่ในกลุ่มเลขสวย 301 หมายเลข ผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ก่อนที่จะเริ่มจัดประมูลครั้งแรก 2 เม.ย.นี้

 

สำหรับความพิเศษของป้ายเลขทะเบียน นอกจากตั้งได้เองแล้ว ตัวแผ่นป้ายทะเบียนยังมีความพิเศษ เพราะใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายที่แตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ ภาพพื้นหลังมีลวดลายกราฟิก ผู้ประมูลได้สามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้ และนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้เช่นเดียวกัน