มารยาทในการขับรถ

มารยาทในการขับรถ บนท้องถนนควรเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันรณรงค์ ไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามกฎจราจรเท่านั้น จะมีเรื่องอะไรบ้างที่ผู้ขับรถควรรู้ ควรนำไปปฏิบัติกับเพื่อนร่วมทาง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

1. ไม่ขับแช่ขวา แม้ว่าเราจะขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ควรขับรถแช่เลนทางขวา ควรสังเกตโดยหากเราขับรถวิ่งเลนขวา แล้วมีรถมาจ่อท้ายเมื่อไหร่ แสดงว่าเราขับรถช้าไป โดยมารยาทแล้วต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้าย และหลบให้ทางรถที่มาข้างหลัง เพื่อให้รถที่มีความเร็วสูงกว่ารถของเราแซงขึ้นไปก่อนได้อย่างปลอดภัย

2. ไม่ขับจี้ท้ายรถคันหน้า การขับรถตามหลังควรต้องเว้นระยะห่างจากคันหน้า ให้เพียงพอที่จะหยุดได้อย่างปลอดภัย หากคันหน้าเกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดกะทันหัน

3. การขับรถแซง ควรให้สัญญาณไฟก่อนแซง และเร่งความเร็วรถเพื่อที่จะแซงขึ้นไป อีกทั้งต้องเว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟเพื่อที่จะขอกลับเข้าช่องจราจรเดิม นอกจากนี้ควรเร่งความเร็วให้เหมาะสมกับรถคันที่อยู่ด้านหน้า การแซงรถคันหน้าได้แล้วปาดหน้าชิดซ้ายทันที เป็นการแซงที่ไม่ปลอดภัยและแสดงถึงความไม่มีมารยาทของผู้ขับขี่รถ

4. รักษาเลนของตัวเองเวลาเลี้ยว บางครั้งเราขับรถอยู่ในเลนขวาสุด เมื่อเราต้องการเลี้ยวขวาแล้วก็ต้องรักษาช่องทางขวาเอาไว้ แต่ถ้ามาเลนที่สองจากขวา เมื่อเริ่มเลี้ยวก็ต้องรักษาช่องทางเดิม จนเลี้ยวขวาเสร็จก็ต้องรักษาเลนที่สองจากขวาไว้ และที่สำคัญก่อนเลี้ยวควรเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้ก่อนเลี้ยวสักระยะหนึ่ง ไม่ควรเปิดก่อนเลี้ยวแบบทันที

5. ใช้ไฟสูงหรือไฟตัดหมอก เมื่อมีความจำเป็น ไม่ควรเปิดไฟสูงโดยไม่จำเป็น เนื่องจากแสงไฟจะไปรบกวนเพื่อนร่วมท้องถนน ควรใช้ไฟสูงตอนที่ขับรถเข้าสู่ถนนหรือเส้นทางที่มีแสงสว่างไม่พอ และไม่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา
ขณะที่ไฟตัดหมอกนั้น ควรเปิดใช้ในกรณีที่มีหมอกหรือฝนตกหนัก จนทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำลงเท่านั้น แต่หากพลั้งเผลอเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่จำเป็น แสงไฟอาจไปแยงตาผู้ขับขี่ที่ขับรถสวนเลนมา จนนำไปสู่อุบัติเหตุได้

6. ให้รถทางขวาไปก่อน เมื่อขับมาถึงทางแยกใหญ่ไม่ว่าจะสามแยกหรือสี่แยก กรณีที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร รวมถึงเมื่อขับเข้าวงเวียนต้องให้รถทางขวาไปก่อนเสมอ เนื่องจากบ้านเราขับเลนซ้าย เมื่อถึงแยกหรือวงเวียนรถที่มาทางขวาจะถือว่ามาก่อน ดังนั้นต้องลดความเร็วและดูให้ปลอดภัยก่อนเสมอ

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมารยาททางสังคมในการขับรถบนท้องถนนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรยึดมั่นเท่านั้น ซึ่งนอกจากกฎระเบียบและมารยาทแล้ว ควรมีสติ ไม่ใจร้อน รู้จักใจเย็นและให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ที่อาจเกิดขึ้น

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

เลี้ยวรถต้องเปิดสัญญาณไฟในระยะกี่เมตร?