ฟุตบาท

ฟุตบาท สัญลักษณ์สีขอบฟุตบาท เป็นเครื่องหมายจราจรบนเส้นขอบทางที่มาในรูปแบบ “แถบสี” โดยผู้ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามความหมายของสีขอบฟุตบาทเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุรถชนบนท้องถนน ซึ่งความหมายของสีฟุตบาท มีดังนี้

1. สีฟุตบาทขาวแดง

“เครื่องหมายห้ามหยุดรถ” มีลักษณะเป็นแถบสีแดงสลับขาว แสดงที่ขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือที่อื่น ๆ หมายความว่า ห้ามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด

เมื่อไหร่ก็ตามที่ขับรถออกถนนทางหลวง ขับรถในซอย แล้วเจอขอบฟุตบาทขาวแดง หมายถึงว่า ห้ามจอดรถ ห้ามหยุดรถ ห้ามจอดแช่ ห้ามจอดรถรับส่ง รวมไปถึงการโบกรถแท็กซี่ รถประจำทาง รถตู้ หรือรถมอเตอร์ไซค์ให้จอดด้วย

2. สีฟุตบาทขาวเหลือง

เครื่องหมายห้ามจอดรถ มีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองสลับขาว แสดงที่ขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือที่อื่น ๆ หมายความว่า ห้ามหยุดระหว่างแนวเขตที่กำหนด เว้นแต่การหยุดรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

เมื่อไหร่ก็ตามที่ขับรถบนถนนทางหลวงแล้วพบเจอสีขอบฟุตบาทขาวเหลือง สามารถหยุดรถได้ แต่ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น เช่น หยุดรถเพื่อส่งผู้โดยสารชั่วคราว เมื่อเสร็จแล้วก็ไป แต่ห้ามจอดทิ้งไว้ จะพบเห็นได้ในตรงที่สามารถหยุดรับหรือจอดส่งผู้โดยสารได้ เช่น ป้ายรถเมล์

3. สีฟุตบาทขาวดำ

“เครื่องหมายขาวดำ” มีลักษณะเป็นแถบสีขาวสลับดำ แสดงหรือทำให้ปรากฏที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางเห็นขอบคันหินหรือหรือสิ่งกีดขวางนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ลดความเร็ว หรือระวังอุบัติเหตุ

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย เครื่องหมายพื้นทาง

เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ หมวด รูปภาพจราจร

ข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัย