ผิดกฎจราจร

ผิดกฎจราจร แนวทาง วิธีการ และขั้นตอนที่ประชาชนสามารถร่วมกำกับดูแล กวดขัน เป็นหูเป็นตาหากพบการกระทำ ผิดกฎจราจร โดยสามารถส่งพฤติกรรมการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้แจ้งส่งหลักฐาน พฤติการณ์การกระทำความผิดที่แจ้งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอ ต้องบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่น ๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้แจ้งต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งด้วย โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกปกปิดเป็นความลับ

2. ช่องทางในการติดต่อ เมื่อรวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้ว สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่

  • สายด่วน 1584
  • Line: @1584DLT
  • Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ
  • เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th
  • E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com
  • เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง

3. ผู้แจ้งจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

4. กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามกระบวนสืบข้อเท็จจริง โดยเรียกตัวผู้ถูกร้องเรียนมารายงานตัวและสอบสวนจนได้ข้อยุติ โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้แจ้งทราบทาง SMS เป็นระยะจนกว่าจะได้ข้อยุติ

5. การรับเงินส่วนแบ่งจะได้รับภายหลังจากที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามข้อหาความผิดแล้ว จะมีข้อความ SMS ส่งให้ผู้แจ้งทราบผลการดำเนินการและจะดำเนินการโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับตามบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้

นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังเปิดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำ ผิดกฎจราจร อีก 4 ช่องทาง ได้แก่

  • ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.
  • จส.100 ช่องทางเฟซบุ๊ก JS100 Radio
  • สวพ.91 ช่องทางเฟซบุ๊ก สวพ.91
  • มูลนิธิเมาไม่ขับ เพจอาสาตาจราจร

หากพบเห็นผู้กระทำผิดกฎจราจรหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย สามารถแจ้งเบาะแสไปยังช่องทางที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เช็กใบสั่งจราจรออนไลน์

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก