ป้ายภาษีรถ

“ป้ายภาษีรถ” กับ “พ.ร.บ. รถ” ใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่

ป้ายภาษีรถ หรือ เครื่องหมายการเสียภาษีรถประจำปี แสดงให้เห็นว่ารถคันนี้ได้จดทะเบียนตามกฎหมายอย่างถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบก และชำระภาษีประจำปีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนจะชำระภาษีรถประจำปีและได้เครื่องหมายการเสียภาษีมานั้น เจ้าของรถต้องทำประกันภัยภาคบังคับ หรือ ที่มักเรียกกันจนคุ้นชินว่า พ.ร.บ. ก่อนนั่นเอง
.
พ.ร.บ. รถ เป็นประกันภัยภาคบังคับ ที่กฎหมายกำหนด ให้รถทุกคันจะต้องจัดทำและมีไว้เป็นหลักประกัน เพื่อให้ผู้ที่ประสบภัยจากรถจะได้รับสิทธิความคุ้มครองจากวงเงินรักษาพยาบาล รวมถึงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออนไลน์

จุดบริการรับต่อภาษีรถยนต์