นั่งท้ายกระบะ

นั่งท้ายกระบะ ให้ระวังเสี่ยงอันตราย 1 ใน 4 ครั้ง ของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสาร นั่งท้ายกระบะ กระเด็นหลุดออกจากตัวรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 8 เท่า ‼️ มากกว่าผู้โดยสารตอนหน้าที่คาดเข็มขัดนิรภัย

  • ขับขี่ปลอดภัย ใช้ความเร็วในการขับขี่อย่างมีสติ
  • มีผู้โดยสาร นั่งท้ายกระบะ ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.
  • นั่งโดยสารท้ายกระบะ ไม่เกิน 6 คน

#ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท พ.ศ. 2566

ปฏิบัติถูกกฎ ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย

  • ต้องปิดฝา ท้ายกระบะ ตลอดการโดยสาร
  • ห้าม นั่งท้ายกระบะ ริมขอบกระบะ
  • ห้ามนั่งซ้อนผู้โดยสารอื่น หรือนั่งบนสิ่งของที่บรรทุกในรถ
  • ห้ามยืนโดยสารไม่ว่าตอนใดของรถ
  • ไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ออกนอกตัวรถ