ทำใบขับขี่

ทำใบขับขี่ ปลอมออนไลน์ มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับจัดทำหรือต่ออายุใบขับขี่ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะบนเฟซบุ๊ก เป็นจำนวนมาก พฤติกรรมคือจะมีการแอบอ้างว่าสามารถออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้คำว่า “รับทำใบขับขี่ ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องอบรม รอรับได้เลย สนใจแชตจองคิว” พร้อมทั้งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดำเนินการอยู่ที่ 1,000-5,000 บาท เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วมักเงียบหายหรือได้รับใบขับขี่ปลอม!

กรมการขนส่งทางบกขอย้ำว่าการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือ ผู้ขอรับใบขับขี่ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรมการทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ และการถ่ายรูป เพื่อออกใบขับขี่

ปัจจุบันการดำเนินการด้านใบขับขี่ทุกชนิด ทั้งการขอใหม่ และการต่ออายุใบขับขี่ ขบ. มีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วันที่ และเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่อบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เรียบร้อยแล้ว สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบขับขี่ได้ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างรับจัดทำหรือต่อใบขับขี่เด็ดขาด เสี่ยงโดนหลอกหรือได้รับใบขับขี่ปลอม หากนำไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ต่อใบอนุญาตขับรถ กรมขนส่งให้บริการนอกเวลาราชการ

อบรมใบขับขี่ด้วยตนเองง่ายๆผ่านระบบDLT e-Learning

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ผ่านระบบ DLT e-learning