ทางเอก-ทางโท

ทางเอก ทางโท เป็นส่วนหนึ่งของ “ทางร่วมแยก” ที่มีผลต่อการชี้ถูกผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน วันนี้เรามาดูกันว่าแต่ละเส้นทางต่างกันยังไง

ทางเอก คือเส้นทางหลัก เป็นถนนเส้นใหญ่ ไม่มีป้ายหยุดรถอยู่ตรงทางแยก หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางแยก รถที่อยู่บนทางเอกจะได้เปรียบ และมีความผิดน้อยกว่า

ทางโท คือเส้นทางย่อย เป็นเส้นที่ตัดแยกจากทางเอก มีเส้นหยุด หรือป้ายหยุดตรงทางแยกที่ตัดกับถนนอีกเส้น

ดังนั้น หากต้องขับผ่านทางแยกหรือวงเวียน ผู้ที่ขับรถในทางโท ควรหยุดหรือชะลอตัวให้ผู้ขับรถในทางเอกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกัน