ดูอย่างไรรถป้ายทะเบียนปลอม

อีกหนึ่งกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพ วิธีการคือมักจะประมูลซากรถ แล้วนำเล่มทะเบียนและเลขตัวถังไปตอกใส่รถอีกคันหนึ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จากนั้นก็ส่งเข้าสู่ตลาดมือสอง รวมถึงส่งขายให้เต็นท์รถที่รับไปย้อมแมวจำหน่ายต่อ ใครที่จะซื้อรถมือสองจึงต้องสังเกตดี ๆ เพื่อไม่ให้ถูกหลอก

การสังเกตรถสวมทะเบียน ป้ายทะเบียนปลอม

สามารถนำสำเนารถไปตรวจสอบที่กรมการขนส่งทางบกได้ หรืออีกวิธีคือ สังเกตว่าป้ายทะเบียนรถมีตัวย่อนูน “ขส” ที่มุมล่างขวา และมีลายน้ำรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าหรือไม่ พร้อมเช็กตัวเลข 10 หลักที่ถูกยิงด้วยเลเซอร์บริเวณมุมล่างซ้าย หากไม่มีสัญลักษณ์หรือตัวเลขดังกล่าว แสดงว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม

สวมป้ายทะเบียนปลอม ผิดกฎหมาย!

ผู้ที่ใช้รถสวมทะเบียนปลอม จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ที่ระบุไว้ว่า ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1000 – 10,000 บาท

กรณีทำป้ายทะเบียนใช้เอง จะต้องระวางโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ส่วนผู้ที่ “ตั้งใจ” ซื้อรถสวมทะเบียน จะถูกดำเนินคดีในข้อหารับซื้อของโจร ฐานซื้อทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่ 357 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับใครที่จะซื้อรถมือสอง ก็อย่าลืมสังเกตให้ดีว่ารถที่ได้มาโดนสวมทะเบียนหรือไม่ นอกจากนี้ ยังควรเช็กประวัติและข้อมูลอื่น ๆ ของรถที่จะซื้อให้ละเอียดก่อนด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง