ดื่มแอลกอฮอล์

ดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามคิด ‘ดื่มนิดเดียว ไม่เป็นไรหรอก’ เพราะแอลกอฮอล์เพียงแก้วเดียวมีผลกับร่างกายและสมองมากกว่าที่คิด

  • ประสิทธิภาพการตัดสินใจลดลง
  • ประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทลดลง
  • มีผลต่อการเรียนรู้และความจำ
  • การตอบสนองช้าลง
  • ประสิทธิภาพของการทำงานในระบบร่างกายลดลง

ห้ามเชื่อ ‘นมเปรี้ยว น้ำเปล่า เป่าแล้วไม่โดนจับ‘ บอกเลยว่า ไม่จริง! เพราะเครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ จะตรวจจับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ออกมาทางลมหายใจ ซึ่งไม่สามารถเจือจางด้วยน้ำหรือนมเปรี้ยว
แค่ไหนถือว่า “เมาแล้วขับ”

  • ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือขับรถโดยใช้ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
  • ปฏิเสธเป่า = เมาแล้วขับ

    ห้ามดื่มแล้วขับ เมื่อความคิดและความเชื่อไม่เป็นจริง และแอลกอฮอล์ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจและการตอบสนองที่ช้าลง ทำให้ผู้ขับรถไม่สามารถตัดสินใจหยุดรถได้ทันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของตัวเองและผู้อื่น