ข้ามทางม้าลาย

ถึงแม้จะมีทางม้าลายไว้ให้คนได้ข้ามถนนกัน แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งคนขับรถบนท้องถนนที่ไม่ยอมชะลอความเร็วหยุดรถตรงทางม้าลายให้คนข้าม หรือหนักกว่านั้นก็อาจจอดรถขวางทางม้าลายไปเลย ทั้งคนเดินเท้าที่ไม่ยอมข้ามถนนตรงทางม้าลาย ซึ่งการละเลยทางม้าลายเช่นนี้ ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนนอยู่บ่อยครั้ง สิ่งที่ผู้ขับขี่รถและคนเดินเท้าควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับทางม้าลาย มีดังนี้

สำหรับผู้ขับขี่รถ

  • สังเกตป้ายเตือน ขับรถเคารพกฎ หากรถคันอื่นชะลอ เราต้องชะลอเตรียมหยุดรถตาม ให้คาดการณ์ได้ว่าข้างหน้ามีคนข้าม นึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
  • ห้ามจอดรถบนทางม้าลายและต้องจอดให้ห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย 3 เมตร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • ห้ามขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางม้าลาย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 400-1,000 บาท
  • ถ้าขับรถชนคนเดินเท้าจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบริเวณทางม้าลายจะมีความผิดเพิ่ม

สำหรับคนเดินข้าม

  • ถึงแม้รถจะหยุดให้ข้าม ก็ต้องมองให้แน่ใจ ข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา หากจะข้ามตรงทางข้ามที่มีเครื่องหมายจราจร ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า
  • ช่วงฝนตกถนนลื่น ควรดูให้แน่ใจ ระมัดระวังมากขึ้น ให้โอกาสแก่รถที่ชะลอความเร็วและหยุดไม่ทันก่อนที่จะก้าวลงไปในถนน
  • เมื่อข้ามถนนให้เดินอย่างรวดเร็ว แต่อย่าวิ่งข้ามถนน เพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้
  • หากต้องข้ามถนนที่มีหลายเลน อาจมีรถโผล่มาในเลนที่เรายังข้ามไปไม่ถึง โดยเฉพาะเลนด้านขวาสุดหากมีผู้ขับรถด้วยความเร็วจะทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี มีผลต่อการมองเห็น
  • หากไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยภายในระยะ 100 เมตรจากทางข้าม ถือว่ามีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
  • หากคนข้ามถนนทำผิดกฎในข้อก่อนหน้าแล้วถูกรถชน ถือว่าคนข้ามถนนเป็นผู้มีความผิด

สิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้คือ เริ่มจากที่ตัวเราเองก่อน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังรอบคอบให้มากขึ้น โดยเฉพาะคนเดินเท้าที่ต้องข้ามถนน ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีว่ามีรถกำลังวิ่งมาหรือไม่ ส่วนผู้ใช้รถเองก็ควรชะลอรถก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนไปเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น