ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ KNOWLEDGE BASE

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ รถยนต์/รถจักรยานยนต์

เตรียมความพร้อมก่อนทำใบขับขี่ คลิก

ขั้นตอน สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

มีขั้นตอนอย่างไร เอกสารที่ใช้ คลิก

การใช้งาน DLT QR LICENCE APPLICATION

ตัวอย่างวิธีลงทะเบียน  คลิก

ขั้นตอนต่อภาษีรถออนไลน์

ตัวอย่าง ต่อภาษีรถออนไลน์ คลิก

แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์

ตัวอย่าง เอกสารใบรับรองแพทย์ คลิก

วิธีต่ออายุใบขับขี่รถยนต์

รถยนต์ ชั่วคราว และ 5 ปี คลิก

เครื่องหมายจราจร

ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง คลิก

วีดีโอ ท่าสอบต่างๆ

ตัวอย่าง การขับรถชิดขอบทาง ถอยหลัง อื่นๆ  คลิก

จองคิวสอบใบขับขี่

ตัวอย่าง จองคิวผ่าน APPLICATION DLT SMART QUEUE คลิก

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

ผ่านระบบ DLT e-learning คลิก

เช็กใบสั่งจราจรออนไลน์

ตัวอย่างและวิธีการใช้งาน  คลิก

บทความ

ดูแลรักษา ตรวจเช็กสภาพรถ คลิก

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2565

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดเครื่องหมายพื้นทาง

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถลากจูง บ.3 ท.3

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถบรรทุก 6-10 ล้อ บ.2 ท.2

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

PDF แนวข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดป้ายบังคับ

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดป้ายเตือน

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดการบํารุงรักษารถ

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

หมวดมารยาทและจิตสํานึก

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

ข้อสอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 3 ข้อ

ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ แบบทดสอบความรู้ ข้อสอบใบขับขี่ 2565

การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ข้อสอบแต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือก ให้เลือกทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

บทความ ดูแลรักษารถยนต์