ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย เครื่องหมายพื้นทาง

1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
ก. เพิ่มความระมัดระวังแล้วหยุดรถ
ข. เพิ่มความระมัดระวังเขตหยุดรับ-ส่ง
ค. ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
ง. เพิ่มความระมัดระวังแล้วจอดรถ

2. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?
เส้นชะลอความเร็ว
ก. เส้นชะลอความเร็ว
ข. ให้เลี้ยวรถได้
ค. ห้ามเลี้ยวรถ
ง. ให้จอดรถได้

3. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
ขับรถให้ช้าลงหากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
ก. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลงและรีบเร่งเครื่องไปก่อน
ข. ขับรถให้ช้าลงหากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว
ง. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลงแล้วแซงได้

4. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซงห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
ก. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซงห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
ข. ขับรถให้ช้าลงให้เลี้ยวขวา
ค. ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย
ง. เพิ่มความระมัดระวังห้ามเลี้ยวซ้าย

5. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
ก. เพิ่มความระมัดระวังและห้ามแซง
ข. ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
ค. เพิ่มความระมัดระวังห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ง. ขับรถให้ช้าลงขับรถคร่อมเส้นได้

6. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
ข. รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้
ค. รถยนต์ทุกชนิด หยดรถได้
ง. รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลยที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2567 หมวด เทคนิคการขับรถ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวด เครื่องหมายพื้นทาง

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย 2567 หมวด ป้ายบังคับ