กฎหมายที่จอดรถ

กฎหมายที่จอดรถ กรณีจอดรถขวางหน้าบ้านผู้อื่น เพราะบริเวณหน้าบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะ ใครจะจอดหรือใช้งานอย่างไรก็ได้ แต่รู้หรือไม่ว่าการจอดรถกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นเช่นนี้ มีความผิดทางกฎหมาย

การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ถือว่ามีความผิด เพราะเป็นการจอดกีดขวางทางเข้าออกของผู้อื่น ตามที่พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 57 วรรค 10 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ห้ามมิให้ผู้อื่นจอดรถ ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากทางเดินรถ ฝ่าฝืนต้องโทษปรับไม่เกิน 500 บาท”
โดยผู้จอดต้องเว้นระยะจอดให้ห่างจากพื้นที่หน้าบ้านข้างละ 5 เมตร เพื่อให้เจ้าของบ้านเลี้ยวเข้าออกได้อย่างสะดวก และปลอดภัยกับตัวรถ

นอกจากนี้ การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ยังถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญใจตามมาตรา 397 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น

  1.  เขียนป้ายเตือนติดไว้
  2. ถ้ายังมีรถมาจอดขวางทาง แนะนำให้เจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อน
  3. หากตกลงกันไม่ได้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาลากรถออกไปได้เลย เพราะถือว่าทำผิดกฎหมาย ต้องไปจ่ายค่าปรับและรับรถคืนที่สถานีตำรวจ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

แบบทดสอบออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก